Προτάσεις από τους ανθρώπους της αγοράς

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στη Real News, 31/10/2010.

 

 

Υποστήριζα πάντα την άποψη, και έχει καταγραφεί και από τη συγκεκριμένη στήλη, πως τα ηνία της χώρας πρέπει να βρίσκονται στα χέρια ανθρώπων με πιστοποιημένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία και καταξίωση. Οι λεγόμενοι και ως «άνθρωποι της αγοράς» που κάποιοι από αυτούς λόγω του αντικειμένου τους συνδυάζουν θεωρία και πρακτική θα μπορούσαν να οδηγήσουν γρηγορότερα τη χώρα στην ανάπτυξη και στην έξοδο από την κρίση, για τον απλό λόγο ότι από την γνώση και την εμπειρία τους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής ορθολογικότερα. Είναι άλλωστε γνωστό και όσοι έχουν μία πιο στενή επαφή το γνωρίζουν καλύτερα, πως πολλοί σύμβουλοι υπουργών, αλλά και υπουργοί ακόμα δεν γνωρίζουν το αντικείμενό τους. Αγνοούν βασικούς νόμους που στρεβλώνουν την αγορά, ενώ αγνοούν και το πώς κατάφεραν κάποιες χώρες να πετύχουν. Άλλωστε πως είναι δυνατόν σύμβουλοι χωρίς την σχετική εργασιακή εμπειρία, χωρίς πιστοποιημένη γνώση να μπορούν να προτείνουν λύσεις; Δυστυχώς η μόνη εμπειρία που έχουν αρκετοί από τους συμβούλους των υπουργών είναι κομματική. Η ενδιάμεση έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργου Προβόπουλου, αποδεικνύει περίτρανα πώς θα μπορούσε το κράτος να ωφεληθεί από τους ανθρώπους της αγοράς. Ο διοικητής -και οι συνεργάτες του ασφαλώς- δεν έμειναν μόνο σε διαπιστώσεις και ευχολόγια, αλλά προχώρησαν σε μία εμπεριστατωμένη ανάλυση του προβλήματος και παράλληλα πρότειναν σειρά συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να φέρουν δημοσιονομική προσαρμογή, χωρίς νέους φόρους. Πολλά από τα μέτρα που προτείνονται σίγουρα έχουν προταθεί και από άλλους ή από απλούς πολίτες, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο ζημιογόνων δημόσιων επιχειρήσεων ή οι συγχωνεύσεις κρατικών τηλεοπτικών σταθμών. Μάλιστα από αυτή τη στήλη είχα προτείνει το κλείσιμο του καναλιού της Βουλής, μεταξύ άλλων μέτρων όπως τη μείωση του αριθμού των βουλευτών και τη μετατροπή της Πρωτεύουσας σε διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Όμως στην έκθεση αναφέρονται και προτάσεις που αν υιοθετηθούν και ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός για παράδειγμα θα λειτουργήσει καλύτερα και η ακίνητη περιουσία θα συνεισφέρει στη μείωση του χρέους γρηγορότερα.  Η ανάγνωση της έκθεσης είναι το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες και κυρίως οι πολιτικοί αυτής της χώρας. Το δεύτερο που θα πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί είναι να υιοθετήσουν μέτρα που προτείνουν οι άνθρωποι της αγοράς. Να συστήσουν επιτροπές από επιχειρηματίες που έχουν αποδείξει την αγάπη τους για την πατρίδα, που διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση και έχουν πετύχει στον κλάδο τους να συμβάλουν με προτάσεις για τη γρηγορότερη έξοδο από την κρίση.