Παρουσιάση της Attica Finance AΕΠΕΥ, προϊόν της συνεργασίας της Αttica Bank με τη Δυναμική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

ATTICA BANK: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ATTICA FINANCE ΑΕΠΕΥ

Στα πλαίσια των κινήσεων διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, η Attica Bank ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας Attica Finance ΑΕΠΕΥ, η οποία αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Αttica Bank με τη Δυναμική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

 

Η Attica Finance πρόκειται να ενεργοποιηθεί σε τομείς της οικονομίας με θετικές προοπτικές, δραστηριοποιούμενη  ενδεικτικά:

 

  • Σε συμβουλευτικά και χρηματοδοτικά έργα που θα σχετίζονται με αναδιάρθρωση των ΟΤΑ,
  • Σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων υποδομής μέσω ΣΔΙΤ,
  • Σε έργα που αφορoύν επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Σε έργα που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης.
  • Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Αναφερόμενος στη νέα εταιρεία, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Attica Bank  κ. Ιωάννης Γαμβρίλης, σημείωσε τα εξής:

 

« Η παρούσα κατάσταση αποτελει μοναδική ευκαιρία για μια συζήτηση σχετικά με την κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας και για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της.

 

… Στις εξελίξεις αυτές, η Τράπεζα έχοντας την στήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ανταποκρίνεται διερευνώντας και υλοιποιώντας συνεργασίες με υγιείς και δραστήριες δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου να εκμεταλλευτεί την μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας σε νέους τομείς δραστηριότητας, η Attica Bank δημιoυργεί την Attica Finance ΑΕΠΕΥ, σε συνεργασία με την Δυναμική Χρηματιστηριακή, ως όχημα για τη δραστηριοποίηση της Τράπεζας στους τομείς αυτούς.»

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο αλλά και το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της οικονομίας θα οδηγήσει μελλοντικά στην απελευθέρωση παραγωγικών δυνάμεων αναδεικνύοντας νέες ανάγκες, η Attica Bank δημιουργεί την Attica Finance, ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα που είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες αυτές παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 

Ο κ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΥΝΑΜΙΚΗ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στη «Συνάντηση Γνωριμίας» της Τράπεζας Αττικής με τους Δημοσιογράφους, σημείωσε τα εξής:

 

“Η Τράπεζα  Αττικής και η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ίδρυσαν μια ΕΠΕΥ την Attica Finance, με κεφάλαιο 3 εκ ευρώ, η οποία θα λειτουργήσει σαν επενδυτικός βραχίονας της Τράπεζας κύρια σε θέματα Επενδυτικής Τραπεζικής, Καλλικράτη και Επαγγελματικών Ταμείων. Στην εταιρεία αυτή η Τράπεζα Αττικής θα έχει την πλειοψηφία και η ΔΥΝΑΜΙΚΗ το Managεment.

Όμως πρώτα θα σας πω δυο λόγια για τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ξεκίνησε σαν μια πολυμετοχική εταιρεία με μικρό μετοχικό κεφάλαιο το 2000 και παρά τις κρίσεις που ακολούθησαν με στοιχεία του Ισολογισμού 2009  βρίσκεται στις 5 πρώτες ιδιωτικές χρηματιστηριακές σε τζίρο και κερδοφορία.

Στο διάστημα των 10 ετών ενσωματώσαμε 3 εταιρείες του χώρου την Leader, την Gottardo και τώρα την ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ.

Τα κεφάλαια της εταιρείας σήμερα ξεπερνάνε τα 10 εκ € και στο μετοχικό μας σχήμα μετέχουν εκτός των άλλων μια ελβετική  Τράπεζα, η BSI (θυγατρική της Generali) και δύο ασφαλιστικές η Interamerican και η Demco (συμφερόντων Κοντομηνά).

Τα τελευταία χρόνια η ΔΥΝΑΜΙΚΗ έχει επενδύσει (πέραν των χρηματιστηριακών προϊόντων) σε στρατηγικούς στόχους που είναι:

1. Επαγγελματικά Ταμεία (2ος Πυλώνας). Για το σκοπό αυτό έχουμε ιδρύσει εταιρεία τη Second Pillar μαζί με τη BSI και το ΣΟΛ και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ίδρυσης, οργάνωσης Asset Management και Management σε Επαγγελματικά Ταμεία συμπληρωματικά της σύνταξης ή του κλάδου υγείας.

2. Επενδυτική Τραπεζική. Βλέποντας το κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό αναπτύξαμε τεχνογνωσία και επαφές ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις όχι μόνο μέσω μιας χρηματοδότησης αλλά και να συμβάλλουμε και στη γενικότερη ανάπτυξή τους με την αναζήτηση στρατηγικών συμμαχιών, συγχωνεύσεις, άνοιγμα σε αγορές κ.λ.π..

3. Καλλικράτης. Τα τελευταία χρόνια μια ομάδα στελεχών μας ασχολείται συστηματικά με το μέλλον της ελληνικής οικονομίας που κατά τη γνώμη μας η ανάπτυξή της θα αρχίσει από την περιφέρεια και τα μικρά και μεσαία έργα. Ο ρόλος μας στην περίπτωση του Καλλικράτη είναι συμβουλευτικός και τεχνικός σε θέματα Νερών Αποβλήτων Σκουπιδιών και Υποδομών αλλά ακόμα επεκτείνεται και στον τομέα της συγκέντρωσης κεφαλαίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. ΓΕΜ. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ έχει γίνει πρόσφατα Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος του Χ.Α. με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες εκκαθάρισης και Θεματοφυλακής σε άλλες χρηματιστηριακές εταιρείες προκειμένου να αποκτήσουν ρευστότητα και να μειώσουν τα κόστη.

5. Α.Π.Ε. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ τελευταία δραστηριοποιείται ενεργά στη χρηματοδότηση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία κινείται για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και σχεδιάζει τη δημιουργία επενδυτικών σχημάτων σε συνεργασία με ελληνικούς και ξένους οργανισμούς.

Όλα τα παραπάνω θα εκχωρηθούν  στην Attica Finance, η οποία θα λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Ακόμα στους στόχους της Attica Finance είναι και η ίδρυση 100 καταστημάτων Franchise που θα ασχολούνται με ασφαλιστικά, χρηματιστηριακά και επενδυτικά προϊόντα και θα προωθούν ακόμα τα προϊόντα της Τράπεζας.

 Με την Τράπεζα Αττικής συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια. Μαζί φτιάξαμε το Margin το 2002 αλλά και πολλά άλλα προϊόντα. ΣΗΜΕΡΑ στα πλαίσια της Attica Finance θα συνεργαστούμε για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων..

Όπως βλέπετε η Τράπεζα Αττικής με την κίνησή της αυτή δείχνει ότι προσαρμόζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα και το κυριότερο βλέπει την ανάπτυξή της μέσα από την οικονομική ισχυροποίηση των πελατών της αλλά και  του κράτους.

Στην Attica Finance συναντώνται η τεχνογνωσία που διαθέτει η ΔΥΝΑΜΙΚΗ, η πίστη που προσφέρει η Τράπεζα Αττικής και η δύναμη που προσφέρει το ΕΤΑΑ και το ΤΕΕ.”