Προτάσεις ΣΜΕΧΑ για το φορολογικό νομοσχέδιο

Η από 29/3/2010 επιστολή του ΣΜΕΧΑ προς όλα τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο.