Προτάσεις ΣΜΕΧΑ στον κ. Π. Δούκα

Τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Πέτρο Δούκα συνάντησε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του ΣΜΕΧΑ. Κατά τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις σε θέματα αξιοποίησης του έργου και των δυνατοτήτων της οικονομικής διπλωματίας μας, με πρακτικούς τρόπους, προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας, των εταιριών του ΣΜΕΧΑ, των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και των 1.500.000 Ελλήνων επενδυτών μετόχων στο Χ.Α.

 

Ο Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ, κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης ανέφερε στον κύριο Υπουργό ότι εκτός από τις δραστηριότητες και επέκταση ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό είναι ανάγκη και στην εσωτερική αγορά της Ελλάδος να δίδονται τουλάχιστον ίσες ευκαιρίες σε ελληνικές επιχειρήσεις που πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα και απασχολούν ελληνικό προσωπικό. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι μετοχοποιήσεις και οι αναθέσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δεν πρέπει να δίδονται μόνο σε ξένους και ορισμένες φόρες σε ελληνικές μεγάλες τράπεζες αλλά να έχουν ίσες ευκαιρίες όλες οι ελληνικές ΑΧΕΠΕΥ, που διαθέτουν ήδη την κατάλληλη τεχνογνωσία ενισχυμένη με την γνώση των τοπικών συνθηκών.
Επίσης, ο κ. Μωραϊτάκης ανέφερε στον κύριο Υπουργό ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα στην πράξη θεσμικά, φορολογικά και διπλωματικά μέτρα προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Ένα τέτοιο πρακτικό διπλωματικό μέτρο που πρότεινε ο Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ είναι να υιοθετηθούν μέτρα ανάλογα με αυτά της Πορτογαλίας που να δίνουν δικαιώματα παραμονής σε αλλοδαπούς που είτε αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, είτε ανοίγουν και διατηρούν τραπεζικούς ή χρηματιστηριακούς λογαριασμούς σε ελληνικές Τράπεζες ή/και σε ελληνικές Χρηματιστηριακές εταιρίες.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ κάλεσε τις ανεξάρτητες αρμόδιες αρχές να προσέξουν τα θέματα του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο και να επιδείξουν προσήλωση στην πρακτική εφαρμογή του Ν 3340/2005. Σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η ΤτΕ και η ΕΚ να ενοποιηθούν και να αποκτήσουν και αρμοδιότητες Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού.
Συμφωνήθηκε επίσης να συμμετάσχουν τα μέλη του ΣΜΕΧΑ στην εξωστρέφεια που αναπτύσσει η οικονομική διπλωματία ώστε να υποστηριχθούν από κοινού οι ελληνικές θέσεις.
Τέλος συμφωνήθηκε να υποστηρίξει το Υπουργείο, στα μέτρα των δυνατοτήτων του, την ενδυνάμωση των ελληνικών Χρηματιστηριακών εταιριών, μελών του ΣΜΕΧΑ.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2008