Συνέντευξη τύπου της 16/7/2008

Απαιτούνται άμεσα θετικά μέτρα και αλλαγή νοοτροπίας των αρχών υπέρ της ανάπτυξης, της ισονομίας, του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, των Ελλήνων επενδυτών, των Ελλήνων εργαζομένων και της προώθησης -επιτέλους!- της Ελλάδας σε διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, τόνισαν τα μέλη της Διοίκησης του ΣΜΕΧΑ σε σημερινή συνέντευξη Τύπου.

 

Ο ΣΜΕΧΑ ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη όλης της ελληνικής οικονομίας και όχι μεμονωμένων κλάδων. Εκπροσωπεί τους 1.400.000 επενδυτές/πελάτες των ΑΧΕΠΕΥ-μελών του (με Έλληνες μετόχους) που έχουν επενδύσεις σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις μετοχές της Ελληνικής Οικονομίας.

Στα συγκεκριμένα θέματα η ενημέρωση περιλαμβάνει:

1. α) Φόρος υπεραξίας, β) Φόρος Συναλλαγών, γ) Φόρος stock options, δ) Φόρος επί διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων χωρίς απόδοση για το Δημόσιο, ε) Ανάπτυξη της Ελλάδος σε ΔΧΚ, στ) offshore «ελληνικές» τράπεζες και «ελληνικά» Α/Κ Λουξεμβούργου.
Οι θέσεις μας βρίσκονται στα συνημμένα α) πρακτικά της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Δράσης του ΕΒΕΑ, β) συνεντεύξεις και άρθρα Προέδρου, γ) επιστολή τέως Προέδρου κ. Χαλκιάδη προς ΠΑΣΟΚ, δ) Υπόμνημα προς κ. Υπουργό για Δ.Χ.Κ., ε) Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 7/9/2005.
Η Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΧΑ αποφάσισε
(1) να επανεξετάσει τη θέση του ΣΜΕΧΑ ως μέλους του ΣΕΒ εάν α) συνεχίσει να μη λαμβάνεται εκ των προτέρων η γνώμη του ΣΜΕΧΑ σε θέματα αρμοδιότητας, ενδιαφερόντων και γνωστικού ανικειμένου των χρηματιστηριακών εταιριών, β) συνεχισθούν οι αντίθετες με τα συμφέροντα της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελλήνων θέσεις του Προέδρου του ΣΕΒ στο θέμα του φόρου υπεραξίας που θα καταβάλλουν μόνο Έλληνες μικροεπενδυτές και όχι ιδιοκτήτες Α/Κ Λουξεμβούργου, κλπ με ασήμαντα έσοδα για το Δημόσιο που στην παρούσα φάση μάλιστα θα έχουν μειωτικό αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό πιθανόν μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί εμπαιγμός από τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι θα αναμένουν εισροές ενώ αυτές δεν θα υπάρξουν διότι για συνταγματικούς λόγους πρέπει να συμψηφίζονται κέρδη – ζημιές.
(2) Να φορολογηθούν και να εξορθολογισθούν τα stock options,
(3) Να ληφθούν μέτρα ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και περιορισμού των ελλειμμάτων.
(4) Να μειώσει η ΕΧΑΕ τις χρεώσεις της σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά πλαίσια.

2. Οργανωτικές απαιτήσεις.
Οι θέσεις βρίσκονται στις δύο συνημμένες επιστολές ΣΜΕΧΑ προς την ΕΚ καθώς και στις συνημμένες απόψεις του νομικού κ. Κουλορίδα.
Στην ενιαία χρηματιστηριακή αγορά δεν μπορεί να υπάρχουν άλλες απαιτήσεις (και μάλιστα μοναδικές σε όλη την ΕΕ) για τις ελληνικές ΑΧΕΠΕΥ-μέλη του ΧΑ με επιβάρυνση κόστους ενώ δεν θα υπάρξουν αυτές οι απαιτήσεις για τις τράπεζες-μέλη του Χ.Α.

3. Συνεγγυητικό
Οι θέσεις μας βρίσκονται στην κοινή συνημμένη επιστολή Προέδρου ΣΜΕΧΑ και Προέδρου Συνεγγυητικού.
Ένα ενιαίο Συνεγγυητικό είναι το συμφέρον της Ελληνικής Οικονομίας, της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, την στιγμή μάλιστα που τόσος λόγος γίνεται για την συνένωση άλλων ταμείων όπως τα ασφαλιστικά. Η δημιουργία ενός δεύτερου συνεγγυητικού αποκλειστικά για τις Τράπεζες δεν μπορεί να έχει άλλο αποτέλεσμα από το να δημιουργήσει ακόμη πιο άνισους όρους δραστηριοποίησης για τους μη τραπεζικούς οργανισμούς στην αγορά των επενδυτικών υπηρεσιών.
Περαιτέρω εύνοια στις τρεις μεγάλες τράπεζες που ανήκουν κατά 50% σε ξένους πρέπει να διακοπεί. Οι τράπεζες έπρεπε να καταβάλλουν εισφορές στο Συνεγγυητικό από το 1996.

4. Συγκρούσεις Συμφερόντων (ν. 3606/06) και κατάχρηση αγοράς (ν. 3340/05)
Από το διάγραμμα αποδεικνύεται ότι οι δύο νόμοι δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Με τον τρόπο αυτό επιπλέον παραβιάζεται ο ανταγωνισμός.

5. Κλεισίματα
Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι το υπάρχον σύστημα της διαμόρφωσης τιμής κλεισίματος μέσω των δημοπρασιών δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Προτιθέμεθα να συνεργασθούμε με τα Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να προσδιορίσουμε την μέθοδο κλεισίματος. Υποστηρίζουμε ότι η τιμή κλεισίματος θα πρέπει να διαμορφώνεται ως ο μέσος σταθμικός όρος των τελευταίων 15 λεπτών. Επίσης πρέπει να ελεγχθούν οι εντολές DMA.