Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ

Τα εκλεγέντα κατά τις αρχαιρεσίες της 26/1/2011 τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ συνήλθαν σε ειδική  συνεδρίαση στις 27/1/2011, και εξέλεξαν παμψηφεί τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

 

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών είναι η ακόλουθη:

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ           :             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   :           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ   

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ                 :            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΗ                   :              ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

                                              ΤΙΝΑ ΣΑΡΡΗ

                                              ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ

 

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέστησε με απόφασή του τις κάτωθι Επιτροπές και ομάδες εργασίας:

(1)      Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων με συντονιστή  τον κ. Σπυρίδωνα Κυρίτση.

(2)      Ομάδα Εργασίας για θέματα ΕΧΑΕ, Χ.Α. με συντονιστή τον κ. Αλέξανδρο Σίνο.

(3)      Ομάδα Εργασίας Φορολογικών θεμάτων με συντονιστή τον κ. Αλέξανδρο Μωραϊτάκη

(4)      Σχέσεις με Ευρωπαϊκά Συνεγγυητικά με συντονιστή τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο

(5)      Σχέσεις με ομοειδείς συνδέσμους του εξωτερικού με συντονιστή τον κ. Βασίλη Σιαμαντά.

(6)      Σχέσεις με ΕΘΕ με συντονιστή τον κ. Σπυρίδωνα Κυρίτση.

(7)      Σχέσεις με εισηγμένες με συντονίστρια την κ. Τίνα Σαρρή.

(8)      Σχέσεις με Ε.Κ. με συντονιστή τον κ. Αλέξανδρο Πουλαρίκα.

(9)      Επιτροπή Εκπαιδευτικών Θεμάτων με συντονιστή τον κ. Βασίλη Σιαμαντά.

(10)    Σχέσεις με μέλη με συντονίστρια την κ. Τίνα Σαρρή

(11)    Ομάδα Εργασίας για Έσοδα – Διαφημίσεις με συντονιστή τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο.