Τα προβλήματα εφαρμογής του φόρου υπεραξίας

 

To Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ πιστεύει ότι η προφανής αντισυνταγματικότητα, οι πιέσεις της κοινωνίας, των βουλευτών και των φορέων που εκφράστηκαν, επέφεραν την τροπολογία κατά την οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη να συμψηφιστούν τα κέρδη με τις ζημιές. Όμως ενώ η ιδέα είναι θετική, ο τρόπος εφαρμογής που προβλέπεται από την τροπολογία, είναι γραφειοκρατικός και προβληματικός.

 

Κι αυτό γιατί ενώ τυχόν υπεραξίες θα φορολογούνται άμεσα με την πραγματοποίηση τους η επιστροφή φόρου λόγου των ζημιών θα δηλώνεται 3 μήνες από τη λήξη του έτους και θα εισπράττεται στην καλύτερη περίπτωση μερικούς μήνες μετά. Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή που επιχειρείται δεν αντέχει στην κοινή λογική, στις πρακτικές δυνατότητες και στα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας πιστεύει ότι ο υπολογισμός του φόρου υπεραξίας επί των κερδών μείον τις ζημίες μια φορά στο τέλος του έτους, είναι πρακτικά εφικτός και ορθός.

Στην κατατεθείσα επίσης τροπολογία αναφέρεται ότι το φόρο υπεραξίας θα καταβάλλουν όλες οι ξένες εταιρίες, γεγονός που δεν μπορεί να επαληθευθεί. Ως γνωστόν και όπως είπαμε επανειλημμένα, ο φόρος υπεραξίας δεν θα καταβάλλεται από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρών που η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, όπως π.χ. η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Μεγάλη Βρετανία, η Μάλτα, οι βαλκανικές γειτονικές χώρες, κ.τ.λ..

Το νομοσχέδιο συνεχίζει να μην λαμβάνει επίσης υπόψη την περίπτωση που επενδυτής μέσα στο χρόνο έχει περισσότερες ζημίες παρά κέρδη από τις διενεργηθείσες πωλήσεις λόγω υποχώρησης των τιμών, που κατά κανόνα οφείλεται στην διεθνή συγκυρία, ή σε λανθασμένα εγχώρια οικονομικά μέτρα. Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με συμψηφισμό από τυχόν κέρδη των επόμενων ετών.

Συμπερασματικά το νομοσχέδιο εξακολουθεί να είναι άδικο για τον ιδιώτη Έλληνα μικροεπενδυτή, αφού ο φόρος υπεραξίας δεν θα πληρωθεί στην πράξη από τον ξένο ή Έλληνα που χρησιμοποιεί τα κατάλληλα επενδυτικά σχήματα.

Το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ επιπρόσθετα εκτιμά ότι έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει ο κ. Υπουργός να διορθώσει και άλλα άδικα σημεία του νομοσχεδίου, όπως το θέμα των stock options που πρέπει να φορολογούνται είτε στο χρόνο παραλαβής των μετοχών στη μερίδα των δικαιούχων, είτε κατά την πώληση των μετοχών.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2008