Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έλεγχος Ποιότητας της μεταφοράς της MIFID

Η από 15/9/2008 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή στοιχείων ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας MIFID καθώς και των εκτελεστικών αυτής μέτρων. (Κείμενο που εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)