• ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην παρούσα οικονομική ανάλυση (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) προβαίνουμε σε μία προσπάθεια να προβλέψουμε την κεφαλαιακή ενίσχυση, στην οποία πιθανόν θα προβούν ξεχωριστά οι Ελληνικές Τράπεζες, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ήτοι στο (α) ‘κούρεμα’ του Ελληνικού χρέους, (β) στα αυξανόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s-Non Performing Loans), καθώς και (γ) στην επιστροφή των 4δις€ που έλαβαν από κράτος για την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Απώτερος σκοπός μας είναι μία εκτίμηση της τρέχουσας αξίας των μετοχών του τραπεζικού κλάδου, ώστε να δούμε ποιες είναι ‘υπερεκτιμημένες’ δηλαδή ακριβές και αντίστροφα. Για τους παραπάνω λόγους παρουσιάζουμε σε πίνακες, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών, τα κρατικά ομόλογα (παίρνοντας εώς παράδειγμα ‘κουρέματος’ 2 σενάρια και το γνωστό δείκτη τιμής/λογιστική αξία (price/book value ratio).

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

NPL

(δις€)

OMOΛΟΓA (ΕΩΣ 2020) – (δις€)

Α’ΣΕΝΑΡΙΟ

(Ευνοϊκό)

(δις€)

Β’ΣΕΝΑΡΙΟ

(Πιο ρεαλιστικό) (δις€)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

(δις€)

ΤΙΜΗ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

(δις€)

EΘΝΙΚΗ

5,347

12,50

0,70

1,9

9,521,000

0,4825

ΑLPHA BANK

4,869

4,6

0,257

0,69

5,842,641

0,2686

EUROBANK

5,507

6,482

0,362

0,985

5,06200

3,62

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2,927

7,143

0,400

1,085

3,744,152

2,7

ΑΤΕ ΒΑΝΚ

3,081

3,129

0,30

0,60

781,336

0,8217

ΤΤ

0,324

3,646

0,46

0,66

985,594.1

0,67

ΚΥΠΡΟΥ

2,928

1,155

0,10

0,20

2,733,407

4,625

ΜΑRFIN POPULAR

2,631

3,129

0,173

0,47

4,198,134

0,18

ΣΥΝΟΛΟ

27,55

41,742 δις

2,7 δις

6,6 δις

35,47 δις

 

Όσον αφορά στην συνολική κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, ‘χονδρικά’ πρέπει να υπολογίσουμε αθροιστικά τα εξής : (α) 4δις από προνομιούχες μετοχές + (β) από 2,7 δις εώς και 6,6δις από ‘κούρεμα’ ομολόγων, ανάλογα με το σενάριο + (γ) με ένα 20% στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχουμε 20%*27,55δις=5,5δις. Άρα στην πλέον ιδανική περίπτωση, θα υπάρξει κεφαλαιακή ανάγκη ενίσχυσης συνολικά 4+2,7+5,5=12,2 δις ευρώ, ενώ στην πιο ρεαλιστική 4+6,6+5,5=16,1 δις ευρώ. Φυσικά, εδώ τίθενται μία σειρά από προβληματισμούς και ερωτήματα για το τι θα κάνει η κάθε τράπεζα χωριστά, που αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.