Στην παρούσα οικονομική ανάλυση (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) προβαίνουμε σε μία προσπάθεια να προβλέψουμε την κεφαλαιακή ενίσχυση, στην οποία πιθανόν θα προβούν ξεχωριστά οι Ελληνικές Τράπεζες, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, ήτοι στο (α) ‘κούρεμα’ του Ελληνικού χρέους, (β) στα αυξανόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s-Non Performing Loans), καθώς και (γ) στην επιστροφή των 4δις€ που έλαβαν από κράτος για την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Απώτερος σκοπός μας είναι μία εκτίμηση της τρέχουσας αξίας των μετοχών του τραπεζικού κλάδου, ώστε να δούμε ποιες είναι ‘υπερεκτιμημένες’ δηλαδή ακριβές και αντίστροφα. Για τους παραπάνω λόγους παρουσιάζουμε σε πίνακες, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών, τα κρατικά ομόλογα (παίρνοντας εώς παράδειγμα ‘κουρέματος’ 2 σενάρια και το γνωστό δείκτη τιμής/λογιστική αξία (price/book value ratio).

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

NPL

(δις€)

OMOΛΟΓA (ΕΩΣ 2020) – (δις€)

Α’ΣΕΝΑΡΙΟ

(Ευνοϊκό)

(δις€)

Β’ΣΕΝΑΡΙΟ

(Πιο ρεαλιστικό) (δις€)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

(δις€)

ΤΙΜΗ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

(δις€)

EΘΝΙΚΗ

5,347

12,50

0,70

1,9

9,521,000

0,4825

ΑLPHA BANK

4,869

4,6

0,257

0,69

5,842,641

0,2686

EUROBANK

5,507

6,482

0,362

0,985

5,06200

3,62

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2,927

7,143

0,400

1,085

3,744,152

2,7

ΑΤΕ ΒΑΝΚ

3,081

3,129

0,30

0,60

781,336

0,8217

ΤΤ

0,324

3,646

0,46

0,66

985,594.1

0,67

ΚΥΠΡΟΥ

2,928

1,155

0,10

0,20

2,733,407

4,625

ΜΑRFIN POPULAR

2,631

3,129

0,173

0,47

4,198,134

0,18

ΣΥΝΟΛΟ

27,55

41,742 δις

2,7 δις

6,6 δις

35,47 δις

 

Όσον αφορά στην συνολική κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, ‘χονδρικά’ πρέπει να υπολογίσουμε αθροιστικά τα εξής : (α) 4δις από προνομιούχες μετοχές + (β) από 2,7 δις εώς και 6,6δις από ‘κούρεμα’ ομολόγων, ανάλογα με το σενάριο + (γ) με ένα 20% στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχουμε 20%*27,55δις=5,5δις. Άρα στην πλέον ιδανική περίπτωση, θα υπάρξει κεφαλαιακή ανάγκη ενίσχυσης συνολικά 4+2,7+5,5=12,2 δις ευρώ, ενώ στην πιο ρεαλιστική 4+6,6+5,5=16,1 δις ευρώ. Φυσικά, εδώ τίθενται μία σειρά από προβληματισμούς και ερωτήματα για το τι θα κάνει η κάθε τράπεζα χωριστά, που αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ  & ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΕΠ & 10ΕΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.

Σήμερα αναρτώνται από το ΣΜΕΧΑ 3 ΕΤFS (ΔΑΚ) που προσφέρουν άμεση επενδυτική έκθεση σε ένα εμπόρευμα (χάλυβα), το οποίο κυρίως για λόγους κυκλικότητας και υψηλής μεταβλητότητας, δεν αποτελεί την πλέον προσφιλή επενδυτική τοποθέτηση. Πρίν αναλύσουμε περιληπτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ETF, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε συνοπτικά, τους λόγους που επιλέγουμε να τοποθετηθούμε επενδυτικά στο συγκεκριμένο προϊόν. Καταρχήν, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο χάλυβας αποτελεί το βασικό συστατικό για σχεδόν όλο το φάσμα της βαριάς βιομηχανίας, ήτοι των υποδομών (γέφυρες, σιδηρόδρομοι, δρόμοι), της οικοδομής, των εμπορικών κατασκευών, των συσκευών και φυσικά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Προφανώς στο σημείο αυτό, είναι εύλογο ο κάθε εν δυνάμει επενδυτής, να αναρωτηθεί, γιατί εφόσον πρόκειται για ένα τόσο βασικό εμπόρευμα, δεν αποτελεί συχνή επενδυτική επιλογή. Ο βασικός λόγος, είναι ότι η ζήτηση για τον χάλυβα είναι εξαιρετικά μεταβαλλόμενη, αφού προφανώς και εξαρτάται απόλυτα από την διεθνή οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, σε εποχές που κυριαρχεί η έντονη ύφεση, η ζήτηση για χάλυβα μειώνεται δραστικά και αντίστροφα (η κυκλικότητα του χάλυβα, φαίνεται και από το beta που παρουσιάζει ο κλάδος του, το οποίο είναι 1,42, σε σχέση με το αντίστοιχο ορόσημο του S&P 500, ήτοι στις ‘καλές’ εποχές, οι μετοχές του κλάδου του χάλυβα σημειώνουν μεγαλύτερη αύξηση από τον μέσο όρο του S&P 500  κατά 42% και αντίστροφα). Όμως, η κυκλικότητα του χάλυβα, ειδικά τα τελευταία χρόνια δεν σταματάει εδώ: Οι παραγωγοί του χάλυβα πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν (α) πολύ υψηλά κόστη για τις πρώτες ύλες παρασκεύης σε συνδυασμό και με τη διαρκώς αυξανόμενη μεταβλητότητα της βασικής πρώτης ύλης, ήτοι των σιδηρομεταλλευμάτων, που πλέον η τιμολόγησή τους, γίνεται όχι σε ετήσια βάση αλλά σε μηνιαία (β) μεγάλος ανταγωνισμός (γ)μεγαλύτερη μεταβλητότητα της προσφοράς, καθώς πλέον οι παραγωγοί χάλυβα είναι πρόθυμοι να προσαρμόσουν την παραγωγή τους σε συγκεκριμένα επίπεδα, σε αντίθεση με το παρελθόν. Παρά ταύτα, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι να επενδύσουμε στον χάλυβα, διότι είναι δεδομένο ότι η ζήτηση από τις αναδυόμενες οικονομίες μακροπρόθεσμα θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ συγχρόνως και η σημαντική έλλειψη νέας παραγωγής σιδηρομεταλλευμάτων είναι προφανές ότι θα ‘στηρίξει’ την τιμή του χάλυβα. Ας σκεφθούμε, ότι η το ήμισυ της παγκόσμιας κατανάλωσης χάλυβα ανήκει στην Κίνα. Θεωρούμε, ότι τα επόμενα χρόνια, η ζήτηση χάλυβα θα αυξηθεί κυρίως από τις αναδυόμενες οικονομίες, αλλά και από τις ανεπτυγμένες. Τα τρία ETF (ΔΑΚ) που έχουμε επιλέξει είναι:

 

  • SLX: Το SLX (NYSE:SLX), είναι ένα ETF που απoτελεί από το 2006 (όταν και εισήχθηκε στο NYSE) την μεγαλύτερη και την περισσότερο φθηνή (από πλευράς κόστους διαχείρισης), επενδυτική επιλογή. Επιπλέον, αποτελεί και την πιο ‘αυθεντική’, καθαρή τοποθέτηση σε χάλυβα, καθώς είναι ένα ETF που επενδύει μόλις σε 26 μετοχές (εκ των οποίων το 64% είναι διεθνείς), οι οποίες αντιστοιχούν σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή χάλυβα.

  • PSTL: To PSTL (NYSE:PSTL) είναι μία επίσης πολύ ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή, που όμως σε αντίθεση με το προαναφερθέν SLX, είναι πολύ λιγότερο ‘συγκεντρωτικό’, ήτοι επενδύει σε υπερδιπλάσιες μετοχές (62) από το το SLX. Παρά ταύτα, επειδή οι επενδύσεις παραμένουν επιλεκτικά συγκεντρωμένες σε μετοχές σ’όλον τον κόσμο (το 89% των μετοχών είναι διεθνείς και αντικατοπτρίζουν εταιρείες παραγωγής χάλυβα), η συσχέτιση της απόδοσης του PSTL με το SLX, είναι 95%! Έχει όμως έξοδα διαχείρισης πολύ μεγαλύτερα από το SLV , αγγίζοντας το 0,75%.

 

  • ΧΜΕ: Τo ΧΜΕ (NYSE:ΧΜΕ), αποτελεί μία αρκετά διαφορετική επιλογή σε σχέση με τα δύο προαναφερθέντα (PSTL,SLX). Πιο συγκεκριμένα, επενδύει α)μόνο σε εταιρίες που εδρεύουν στις Η.Π.Α. σε αντίθεση με το ‘διεθνή’ χαρακτήρα των προηγουμένων, ενώ συγχρόνως (και) εξαιτίας του γεγονότος αυτού, δεν επενδύει αποκλειστικά σε χάλυβα. Αναλυτικότερα, το XME επενδύει σε εταιρίες παραγωγής χάλυβα κατά 30%, σε εταιρείες εκμετάλλευσης ορυχείων διάφορων μεταλλευμάτων κατά 21%, σε εταιρίες παραγωγής χρυσού κατά 12%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι κατανεμημένο σε εταιρίες χαλκού, διάφορων πολύτιμων μετάλλων και αλουμινίου. Το θεωρούμε ως μία καλή επενδυτική εναλλακτική σε σχέση με τα 2 ανταγωνιστικά του, που είναι αμιγείς τοποθετήσεις σε χάλυβα, ειδικά στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής προτιμάει ένα περισσότερο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε πολύτιμα μέταλλα.Το κόστος διαχείρισης είναι μόλις 0,35%.

 

Σήμερα αναρτώνται από το ΣΜΕΧΑ 4 ΕΤF’S (ΔΑΚ). Όσον αφορά γενικά στα εμπορεύματα επιλέγουμε το GCC, ενώ για το χρυσό επιλέγουμε τρία ETF’S (ΔΑΚ), δύο που επενδύουν μέσω της διακράτησης φυσικής ποσότητας χρυσού (IAU) και (GLD) και ένα που επενδύσει άμεσα στο χρυσό μέσω της αγοράς Σ.Μ.Ε. (futures). Για τα εμπορεύματα γενικά επικρατεί η θεώρηση ότι η τιμή των εμπορευμάτων αυξάνεται με την άνοδο του πληθωρισμού. Θεωρώντας, ότι θα συνεχιστεί να υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για εμπορεύματα από τις αναδυόμενες αγορές, οι ΗΠΑ θα ‘τυπώνουν’ χρήμα και το δολάριο θα υποτιμάται, το πλέον προφανές είναι ότι ο σύνδυασμός πληθωρισμού, υποτιμημένου δολαρίου και αυξανόμενης ζήτησης από τις αναδυόμενες αγορές, θα οδηγήσει τα εμπορεύματα σε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο τα επόμενα 1-7 έτη. Με βάση το σκεπτικό αυτό, επιλέξαμε το GCC. Όσον αφορά στο χρυσό, αρκεί να αναφέρουμε ότι η κατοχή χρυσού αποτελεί πλήρη αντιστάθμιση σε περιόδους έντονων αναταραχών και αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων, γιατί απλά, ο χρυσός σε αντίθεση με τα νομίσματα, δεν βρίσκεται στο ‘έλεος’ οποιασδήποτε κυβερνητικής πολιτικής και ακόμα και σε έντονες πληθωριστικές πιέσεις, διατηρεί υψηλή αγοραστική δύναμη. Για αυτό άλλωστε αποτελεί και το απόλυτο επενδυτικό καταφύγιο (safe-haven).

DGL: Το DGL (NYSE:DGL), είναι ένα ETF που αποτελεί την αποκλειστική επενδυτική επιλογή για εκείνους τους επενδυτές, που δεν θέλουν να επιλέξουν ένα ETF που επενδύει στο χρυσό, μέσω της διακράτησης φυσικής ποσότητας χρυσού, αλλά μέσω της χρήσης Σ.Μ.Ε.(futures). Ελκυστικό, για εκείνους που θέλουν να τοποθετηθούν άμεσα ‘κερδοσκοπικά’, απέναντι στο χρυσό.

GLD: To GLD (NYSE:GLD) είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή, διότι προσφέρει στους επενδυτές την απόδοση της τιμής του χρυσού spot, μείον φυσικά τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα διαχείρισης. Το GLD απλά διακρατά την φυσική ποσότητα του χρυσού χωρίς να τοποθετείται μέσω ΣΜΕ.

ΙΑU: Τo IAU (NYSE:IAU) έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το GLD, ήτοι απλά διακρατά την φυσική ποσότητα του χρυσού χωρίς να τοποθετείται μέσω ΣΜΕ. Οι διαφορές με το GLD είναι (α) Κάθε μετοχή του IAU αντιπροσωπεύει το 1/100 της ουγγιάς χρυσού (σε σχέση με το 1/10 του GLD) (β) Το IAU είναι φθηνότερο, έχοντας έξοδα μόλις 0,25%, σε αντίθεση με το GLD, που έχει έξοδα διαχείρισης 0,40% (γ) Το IAU έχει 10 φορές λιγότερα επενδεδυμένα κεφάλαια, ήτοι υψηλότερα μεταφορικά κόστη και μικρότερη εμπορευσιμότητα. Συγκεκριμένα, το IAU έχει 6,5 δις$ συνολικά κεφάλαια, ενώ το GLD έχει 57,1 δις$.

GCC: Το GCC (NYSE:GCC) αποτελεί μία από τις πλέον ελκυστικές επιλογές μας, όσον αφορά στα ETF’S που επενδύουν σε εμπορεύματα. Παρέχει πλήρη έκθεση σε ευρεία γκάμα 17 εμπορευμάτων, επενδύοντας ισοδύναμα σε εμπορεύματα ενέργειας, πολύτιμα μέταλλα, βιομηχανικά μέταλλα και αγροτικά προϊόντα. Το προτείνουμε έναντι των κύριων ανταγωνιστικών του, ήτοι τα (DJP, GSG), με εξαίρεση το DBC που όμως το έχουμε αναλύσει στο παρελθόν.

 

Παρουσίαση συνοπτικά επιλογών και προτάσεων για το 2011, όσον αφορά σε εταιρείες που εδρεύουν, δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη και διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της Ευρωζώνης,
Read more

Σήμερα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΣΜΕΧΑ 9 ETF τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ETF με μόχλευση. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν απευθύνεται στον μέσο επενδυτή αλλά σε έμπειρους επενδυτές οι οποίοι ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια συμβατότητας και καταλληλότητας.

Read more

Αναρτώνται  σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΜΕΧΑ  8 επιπλέον συνοπτικές παρουσιάσεις επιλεγμένων ETFs (ΔΑΚ στην ελληνική) ευελπιστώντας ότι η έρευνα αυτή να συνεισφέρει στην καλύτερη  ενημέρωση των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τα εξής ETFs (κάνετε κλικ στα ονόματα για να δείτε τις παρουσιάσεις):

 

 

Read more

Αναρτώνται σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΜΕΧΑ (www.smexa.gr) αναλύσεις 5 επιλεγμένων ETF. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τα εξής ETF (κάνετε κλικ στα ονόματα για να δείτε τις παρουσιάσεις):

 

Read more

Συνημμένα αναρτάται η ανάλυση σε μορφή λευκής σήμανσης (white label) για την ναυτιλιακή εταιρία ελληνικών συμφερόντων  Diana Shipping Inc.για το Γ’ Τρίμηνο 2010.

Η ανάλυση φέρει συνημμένα αποποίηση ευθύνης

Ενόψει και της πρόσφατης έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας X-NET της ΕΧΑΕ αναρτάται σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΜΕΧΑ η παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής και αξιολόγησης  της διαχείρισης ενός  διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. (Για να δείτε την πλήρη παρουσίαση πατείστε εδώ)Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 6 ETF επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν  μετοχές (και εμπορεύματα) από σχεδόν όλες τις χώρες. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τα εξής ETF:

Read more