Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην οργανωμένη αγορά με την επωνυμία Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων

Απόφαση ΕΚ 1/507/28.4.2009 “Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην οργανωμένη αγορά με την επωνυμία Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων” (ΦΕΚ 998/Β/27.5.2009)