Αλέξανδρος Μωραϊτάκης: Προτάσεις για ανάπτυξη (1)

Άρθρο του Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου Nuntius ΑΧΕΠΕΥ, τέως Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Πιστοποιημένου Αναλυτή Αγορών, Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων και Συμβούλου Επενδύσεων στην εφημερίδα Real News 19/8/2012