Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά.

Εγκύκλος ΥΠΟΙΚ (ΠΟΛ. 1056): Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε  αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά.