Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 23/3/2010

Ο ΣΜΕΧΑ από την πρώτη στιγμή δήλωσε «παρών» και στην κρίση που περνάει ο τόπος είχε τη θέληση να βοηθήσει παρόλο ότι είμαστε ο κλάδος που πρώτος πλήττεται από κρίσεις στην οικονομία. Πρώτοι πληρώσαμε το τίμημα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, πρώτοι πληρώνουμε το τίμημα της εγχώριας οικονομικής κρίσης. Είμαστε έτοιμοι με ιδέες και προτάσεις να προσφέρουμε όχι μόνο στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, αλλά και στην αύξηση των ξένων επενδύσεων.

 


 

Αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα λόγω των λανθασμένων πολιτικών χειρισμών, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και εμείς τις δικές μας θυσίες.

 Πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουμε οι προτάσεις μας δεν εισακούστηκαν. Παρατηρούμε επίσης πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι προς την κατεύθυνση της ισχυροποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, της φυγής κεφαλαίων από το εσωτερικό, της απομάκρυνσης των βραχυπρόθεσμων επενδυτών (traders) από το χρηματιστήριο και θα οδηγήσουν στο κλείσιμο ή θα μειώσουν δραματικά τις εργασίες των χρηματιστηριακών εταιρειών.

 Κύριο μέλημα του ΣΜΕΧΑ στην παρούσα φάση είναι η δικαιοσύνη μεταξύ όλων των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στο ΧΑ. Γι’ αυτό το ενδιαφέρον θα πρέπει να στραφεί στο τι είναι δίκαιο να εφαρμοστεί.

 Χαράτσι προς τους μικροεπενδυτές και δώρα προς τα ξένα private banking και τους μεγαλοεισηγμένους επιχειρηματίες και στους ξένους επενδυτές κρύβει η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σε περίπτωση που επιβληθεί φόρος υπεραξίας επί των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών θα υπάρξει εκροή χαρτοφυλακίων μετοχών προς τράπεζες του εξωτερικού. Έχει πλέον εμπεδωθεί στους επενδυτές που έχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια από μετοχές, το γεγονός ότι μπορούν να τα μετακινούν στο εξωτερικό.  Τους  το προτείνουν ήδη οι Έλληνες, Κύπριοι, Λουξεμβουργέζοι, Μονεγάσκοι και Ελβετοί τραπεζίτες τους.

Δεν είναι βάσιμο το επιχείρημα περί κοινωνικής δικαιοσύνης όσον αφορά τις κινητές αξίες, γιατί τελικά η φορολογία επί της υπεραξίας θα επιβληθεί μόνο σε εκείνους που δεν μετακινήσουν  τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία τους στο εξωτερικό. Τον φόρο επί της υπεραξίας θα τον πληρώσουν οι μεσαίοι και μικροί ενώ οι μεγάλοι θα τον αποφύγουν.

Το μέτρο αυτό για τη φορολογία επί της υπεραξίας, όπως έχει ψηφιστεί από την Νέα Δημοκρατία αλλά και όπως περιέχεται στο σχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου θα είναι κοινωνικά άδικο και καταστροφικό για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Δεν έχει εφαρμοστεί λόγω τεχνικών δυσκολιών περισσότερα από τρία χρόνια και αναβάλλεται συνεχώς η εφαρμογή του. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το 50% και πλέον των μετοχών των μεγάλων εισηγμένων ελληνικών εταιρειών ανήκει σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και φυλάσσεται σε θεματοφύλακες κάτω από omnibus accounts. Μόλις εφαρμοστεί το μέτρο αυτό όλοι οι μεγαλομέτοχοι θα μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε λογαριασμούς τραπεζών, του Λουξεμβούργου, του Μονακό, της Κύπρου και των Jersey και Guernsey, είτε στο όνομά τους είτε ιδρύοντας επενδυτικά σχήματα κ.ά. Με τον τρόπο αυτό οι μετοχές τους θα εμφανίζονται πλέον κάτω από το όνομα μιας τράπεζας του εξωτερικού η οποία καλύπτεται και από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης που ισχύουν μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Αυτοί που τελικά θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους αυτούς θα είναι τα μικρά και μεσαία χαρτοφυλάκια.  Είναι σίγουρο ότι οι μεγαλομέτοχοι δεν θα δηλώσουν στην φορολογική τους δήλωση στην Ελλάδα τα εισοδήματα τους από υπεραξίες μετοχών. Οι μετοχές των μεγαλοεισηγμένων θα μεταβιβαστούν σε επενδυτικές εταιρείες του εξωτερικού ή θα εμφανιστούν κάτω από το όνομα μιας μεγάλης ξένης πολυεθνικής τράπεζας. Οι τελευταίες δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω omnibus accounts δηλαδή δεν αγοράζουν μετοχές στο όνομα των πελατών τους αλλά στο όνομα τους. Δηλαδή το Χρηματιστήριο Αθηνών και μέσω αυτού οι ελληνικές φορολογικές αρχές βλέπουν σαν ιδιοκτήτη των μετοχών την Citibank ή την HSBC αντί του πραγματικού ιδιοκτήτη πελάτη τους.

Ο φόρος για την υπεραξία πρέπει να καταργηθεί. Αφήνει παράθυρα στους μεγάλους και την πληρώνουν τελικά μόνο οι μικροί.

 Ο ΣΜΕΧΑ προτείνει -ως ύστατη αλλά δικαιότερη λύση- την καθιέρωση φόρου υπεραξίας και υποαξίας ταυτοχρόνως, οποίος θα υπολογίζεται μία φορά στο τέλος κάθε έτους και το συνολικό αποτέλεσμα από χρηματιστηριακές συναλλαγές θα προστίθεται στο εισόδημα ή θα αφαιρείται αναλόγως αν υπάρχουν κέρδη ή ζημίες.

 Στην περίπτωση που υπάρχει κέρδος, αυτό να προστίθεται στο συνολικό εισόδημα, αυξάνοντας το φόρο που θα καταβάλει ο φορολογούμενος. Στην περίπτωση που υπάρχει ζημία, αυτή θα πρέπει να αφαιρείται από το εισόδημα και να μειώνεται ο φόρος που θα καταβάλει ο φορολογούμενος. Αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη

 Θα πρέπει επίσης:

 α) στο αποτέλεσμα  να προσμετράται και το κόστος συναλλαγής. Η προμήθεια δηλαδή που πληρώνει ο επενδυτής για την αγορά και την πώληση μετοχών.

β) η εκκαθάριση των ετήσιων πράξεων και ο υπολογισμός του κέρδους ή της ζημίας του επενδυτή να υπολογίζεται από την ΕΧΑΕ και όχι από τις χρηματιστηριακές εταιρίες. Το ΣΑΤ (Σύστημα Άυλων Τίτλων) το παρακολουθεί μόνο η ΕΧΑΕ και μόνο αυτή μπορεί να δει από πού αγοράζονται και από πού πωλούνται οι μετοχές συνολικά για κάθε επενδυτή.

γ) Να εφαρμόζεται η ίδια φορολογία σε Έλληνες και ξένους.

δ) Η φορολόγηση αυτή να φέρει ουσιαστικό όφελος για τα έσοδα του Δημοσίου.

Όμως η επιβολή φόρου με τον τρόπο που προωθείται από το υπουργείο είναι τεχνικά ανεφάρμοστη, όπως βεβαίωσαν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της ΕΧΑΕ, του ΣΜΕΧΑ, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) σε σύσκεψη που είχε γίνει για το θέμα αυτό στο αρμόδιο υπουργείο παλαιότερα.

 Αναφορικά με τη φορολόγηση στα κέρδη που προέρχονται από συναλλαγές με μετοχές του εξωτερικού, μόνο εγκληματική μπορεί να χαρακτηριστεί.

 Με το μέτρο αυτό είναι σαν η Ελληνική κυβέρνηση να συστήνει στους έλληνες επενδυτές να δραστηριοποιηθούν μέσω ξένων τραπεζών και χρηματιστηριακών. Αναρωτιόμαστε ειλικρινά ποιος θα μείνει για να φορολογηθεί κατ αυτό τον τρόπο. Το μέτρο αυτό θα εξαλείψει οριστικά τις εργασίες των χρηματιστηριακών εταιρειών σε ξένες αγορές με αποτέλεσμα την μείωση των φορολογικών εσόδων του δημοσίου, από ενδεχόμενα κέρδη ΑΕΠΕΥ καθώς και την απώλεια θέσεων εργασίας. Οι επενδυτές θα κρυφτούν πίσω από τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι ξένες αλλά και κάποιες ελληνικές τράπεζες με booking στο εξωτερικό και εξυπηρέτηση από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι ξένες τράπεζες με έδρα και booking στο εξωτερικό και εξυπηρέτηση από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επίσης απευθείας με ξένες πλατφόρμες.  Προφανώς είναι σε γνώση σας και οι σχετικές ερωτήσεις που κατέθεσαν στην προηγούμενη βουλή οι κ.κ Καρχιμάκης και Δραγασάκης για τις δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, ερωτήσεις που ποτέ δεν απαντήθηκαν.

Για τη φορολόγηση των bonus θα πρέπει η Κυβέρνηση να γνωρίζει πως οι πωλητές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν είναι μεγαλοστελέχη. 

Οι πωλητές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αμείβονται βάσει των προμηθειών και όσο πετυχημένοι είναι στη δουλειά τους τόσο περισσότερα βγάζουν. Ο ΣΜΕΧΑ προτείνει τη φορολόγηση με 90% των ποσών που υπερβαίνουν τις 200 χιλιάδες ευρώ. Ο φόρος θα μπορούσε να παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και να αποδίδεται στο δημόσιο. Προτείνουμε λοιπόν η παρ. 14 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου να διαμορφωθεί ως εξής:

 «Άρθρο 8 παρ.14

Στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής :

« Πρόσθετες, πέραν των τακτικών αμοιβών, παροχές σε χρήμα που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα του ν. 3601/2007 καθώς και οι εταιρείες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 και του ν.3601/2007, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) του ν. 3371/2005, οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) του ν. 3283/2004  και οι ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) του ν. 2396/1996 σε στελέχη που φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%), εφόσον  υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

Ο φόρος παρακρατείται  κατά την καταβολή ή πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο Δημόσιο  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 60.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για παροχές που καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω νομικών προσώπων.»

Για τα μερίσματα θα ήταν δίκαιο Έλληνες και ξένοι να πληρώνουν τους ίδιους φόρους και όχι οι ξένοι 24% και οι Έλληνες 45%.