“Υποχρεώσεις των Προσώπων που Διαμεσολαβούν κατ’ Επάγγελμα στην Κατάρτιση Συναλλαγών σχετικά με την Πρόληψη Περιπτώσεων Κατάχρησης της Αγοράς”

Απόφαση Ε.Κ. 2/347/12.7.2005  “Υποχρεώσεις των Προσώπων που Διαμεσολαβούν κατ’ Επάγγελμα στην Κατάρτιση Συναλλαγών σχετικά με την Πρόληψη Περιπτώσεων Κατάχρησης της Αγοράς” (ΦΕΚ 983/Β/13.7.05) Εκτελεστική Απόφαση του Ν. 3340/2005