“Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών”

Απόφαση Ε.Κ. 3/347/12.7.2005  “Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών” (ΦΕΚ 983/Β/13.7.05) Εκτελεστική απόφαση του Ν. 3340/2005