Ημερίδα που διοργανώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή 30/11/2012, 08:30-17:00, με θέμα “Ελληνική Κεφαλαιαγορά: οι προκλήσεις της κρίσης”

Πρόσκληση εκδήλωσης.

Πρόγραμμα εκδήλωσης.