Αναλύσεις 8 επιπλέον επιλεγμένων ETFs

Αναρτώνται  σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΜΕΧΑ  8 επιπλέον συνοπτικές παρουσιάσεις επιλεγμένων ETFs (ΔΑΚ στην ελληνική) ευελπιστώντας ότι η έρευνα αυτή να συνεισφέρει στην καλύτερη  ενημέρωση των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τα εξής ETFs (κάνετε κλικ στα ονόματα για να δείτε τις παρουσιάσεις):

 

 

 

 

1.      PowerShares DB Commodity Index Tracking (DBC): Το DBC είναι ένα χαρτοφυλάκιο 14 εμπορευμάτων ενέργειας, βιομηχανικών και πολύτιμων μετάλλων και γεωργικών προϊόντων. Λόγω της μηδενικής ή και αρνητικής του συσχέτισης με μετοχές σε συνδυασμό με την θετική του συσχέτιση με τον πληθωρισμό, είναι ένα σημαντικό επενδυτικό εργαλείο για αντιστάθμιση του κινδύνου.

 

2.        SPDR Dow Jones Mid Cap (EMM): Το EMM επενδύει σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης της Αμερικής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας στρατηγικής διεθνούς διαφοροποίησης. Το ΕΜΜ είναι ένα χαρτοφυλάκιο παθητικής στρατηγικής το οποίο ακολουθεί τον δείκτη Dow Jones US Mid Cap Total stock Market Index.

 

3.        Vanguard Emerging Markets ETF (VWO): Το VWO είναι ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης που εστιάζει στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Αν και το συγκεκριμένο ΔΑΚ έχει γίνει πολύ δημοφιλές τελευταία στους επενδυτές λόγω του πολύ χαμηλού κόστους του και της μεγάλης ρευστότητας, ένας επενδυτής θα πρέπει να προσέξει την έκθεση του σε αυτό λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας που το χαρακτηρίζει.

 

4.        Vanguard European ETF (VGK): To VGK είναι ένα αρκετά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, το οποίο προσφέρει στον επενδυτή έκθεση στις ευρωπαϊκές αγορές. Μετά το 2008 το συγκεκριμένο ΔΑΚ εμφάνισε αρκετά μεγάλη μεταβλητότητα αποδόσεων λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων των χωρών της Ευρωζώνης.

 

5.         SPDR DB Intl Govt Inflation-Protected Bond (WIP): Το WIP μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν επενδυτή ως μέρος μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του συνολικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου με χαμηλό κόστος. Επίσης, για τους επενδυτές που πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος τα επόμενα χρόνια, το WIP είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα επιλογή καθώς η ονομαστική αξία των ομολόγων που το αποτελούν αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό αυξάνοντας παράλληλα την απόδοση του ΔΑΚ αφού τα τοκομερίδια υπολογίζονται με βάση την αυξημένη ονομαστική αξία.

 

6.          WisdomTree Emerging Markets Local Debt (ELD): Το ELD είναι ένα ομολογιακό ΔΑΚ το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι θέλουν να αντισταθμίσουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο από μια αναμενόμενη υποτίμηση του δολαρίου. Αν οι αναδυόμενες χώρες συνεχίσουν να αναπτύσσονται με ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς των ΗΠΑ, τότε αναμένεται να υπάρξει μια πολύ θετική επίδραση στις αποδόσεις του ELD.

 

7.        PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets (PXH): Το PXH ακολουθεί τον δείκτη FTSE RAFI Emerging Markets ο οποίος αποτελείται από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες χώρες. Η στρατηγική επένδυσης του PXH δεν βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση των εταιρειών αλλά στα θεμελιώδη μεγέθη τους με αποτέλεσμα οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στο ΔΑΚ να εμφανίζουν υψηλές αποδόσεις και υψηλή μεταβλητότητα. Το ΔΑΚ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν επενδυτή σε συνδυασμό με κάποιο άλλο πιο συντηρητικό ΔΑΚ ώστε να βελτιώσει την συνολική απόδοση.

 

8.       Wisdom Tree Emerging Markets Small Cap Div (DGS): Το DGS είναι ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές. Περίπου το 30% της παγκόσμιας ζήτησης καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων λαμβάνει χώρα σε αναδυόμενες αγορές. Η ταχεία ανάπτυξη των χωρών αυτών αναμένεται να ωθήσει προς τα πάνω την αγοραστική δύναμη των εγχώριων καταναλωτών με αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη κλάδων μικρής κεφαλαιοποίησης. Το DGS στηρίζεται σε αυτή ακριβώς την στρατηγική επενδύοντας σε κλάδους των οποίων η ανάπτυξη σχετίζεται περισσότερο με την εγχώρια ζήτηση.