Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Μ.Ε.Χ.Α.) πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα επιδοτούμενο 100% πρόγραμμα της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

 

Read more

simata ekae

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΜΕΧΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την επιλογή Συμβούλου και την υλοποίηση του έργου «Συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση και εφαρμογή κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης για τον  ΣΜΕΧΑ».

Read more

ATTICA BANK: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ATTICA FINANCE ΑΕΠΕΥ

Στα πλαίσια των κινήσεων διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, η Attica Bank ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας Attica Finance ΑΕΠΕΥ, η οποία αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Αttica Bank με τη Δυναμική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Read more

Μία νέα εκπομπή, με θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στο Χρηματιστήριο και τις απόψεις των χρηματιστηριακών εταιρειών προστίθεται στο πρόγραμμα της ιστοσελίδας www.fmvoice.gr του πρώτου (και μοναδικού) στην Ελλάδα ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού αποκλειστικά μέσω Internet, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).

 

Read more