Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ (ΠΟΛ. 1064): Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου μέχρι 29 Απριλίου 2011.

 

Εγκύκλος ΥΠΟΙΚ (ΠΟΛ. 1056): Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε  αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά.