Η επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση της βραχυχρόνιας γραμμής αντίστασης R, στις 607 μονάδες, έδωσε τα κατάλληλα εφόδια στο Γενικό Δείκτη για την άμεση προσέγγιση της περιοχής αντίστασης, στις 635 μονάδες, ανοίγοντας το οπτικό πεδίο για τις 650 με 660 μονάδες. Το θέμα όμως σε αυτά τα επίπεδα τιμών είναι ότι ο Γενικός Δείκτης για να μπορέσει  να διεισδύσει μέσα στο πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία επίπεδο τιμών των 635 με 660 μονάδων θα πρέπει να έχει κάτι πιο χειροπιαστό από το μέτωπο της αξιολόγησης, κάτι, που μέχρι στιγμής δε διαφαίνεται στο κοντινό ορίζοντα.

Read more