Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία της νέας υπηρεσίας “Ερωτήσεις Μελών”, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα Μέλη του ΣΜΕΧΑ να παραθέτουν πιθανές απορίες τους ή να απαντούν σε απορίες άλλων Μελών.