Τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης Χαρτοφυλακίου – Εφαρμογή σε διεθνώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με χρήση ETFs

Ενόψει και της πρόσφατης έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας X-NET της ΕΧΑΕ αναρτάται σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΜΕΧΑ η παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής και αξιολόγησης  της διαχείρισης ενός  διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. (Για να δείτε την πλήρη παρουσίαση πατείστε εδώ)Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 6 ETF επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν  μετοχές (και εμπορεύματα) από σχεδόν όλες τις χώρες. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τα εξής ETF:

 

1.         Vanguard Dividend Appreciation: Επένδυση σε αμερικανικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης και σταθερού μερίσματος για πάνω από 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο ETF χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρές αποδόσεις αλλά με αρκετά χαμηλό κίνδυνο.

 

2.         Vanguard Emerging Markets Stock: Μετοχές εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές της Κίνας (17%), Ταϊβάν (11%), Βραζιλίας (16%), Νότιας Κορέας (12%) και Νότιας Αφρικής (9%). Το ETF επικεντρώνεται στους κλάδους της ενέργειας, βιομηχανικών υλικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του είναι οι τιμές των εμπορευμάτων όπως του πετρελαίου, φυσικού αερίου και χάλυβα.

 

3.         Vanguard European ETF: 449 Ευρωπαϊκές μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το συγκεκριμένο ETF έχει αρκετά μεγάλη έκθεση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ην. Βασίλειο (32%), ενώ το 50% βρίσκεται σε χώρες που χρησιμοποιούν το Ευρώ με αποτέλεσμα η συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ/Δολλαριο να επηρεάζει την απόδοση του.

 

4.         PowerShares DB Commodity Index Tracking: Δεδομένων των αναμενόμενων πληθωριστικών πιέσεων, το χαρτοφυλάκιο που χρησιμοποιούμε συμπεριλαμβάνει και ένα ETF 6 εμπορευμάτων. Το 55% επενδύεται στον τομέα της ενέργειας, το 12.5% στα γεωργικά προϊόντα και το 32.5% σε βιομηχανικά και πολύτιμα μέταλλα.

 

5.         SPDR S&P BRIC 40: Παρόμοιο με το VWO με την διαφορά ότι επενδύει μόνο στις χώρες της Κίνας (44%), της Βραζιλίας (25.9%), της Ρωσίας (21%) και της Ινδίας (8.5%).

 

6.         SPDR Dow Jones Mid Cap: Αμερικανικές μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποιησης. Οι κυριότεροι κλάδοι που επενδύει το συγκεκριμένο ETF  είναι 20% στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 15% στον βιομηχανικό κλάδο και 12% στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών.

 

 Επιπροσθέτως δείχνουμε ότι η χρήση των ποσοτικών μεθόδων διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου μεγιστοποιεί τα οφέλη των επενδυτών με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα επένδυσης μειώνοντας τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους. Τέλος παραθέτουμε τα οφέλη από την χρήση ενός σχετικά νέου τρόπου ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου που ταιριάζει περισσότερο με το προφίλ βραχυπρόθεσμων επενδυτών.

Ευελπιστούμε η έρευνα αυτή να συνεισφέρει στην καλύτερη  ενημέρωση των επενδυτών.