ΕΤF’S που επενδύουν σε χάλυβα

Σήμερα αναρτώνται από το ΣΜΕΧΑ 3 ΕΤFS (ΔΑΚ) που προσφέρουν άμεση επενδυτική έκθεση σε ένα εμπόρευμα (χάλυβα), το οποίο κυρίως για λόγους κυκλικότητας και υψηλής μεταβλητότητας, δεν αποτελεί την πλέον προσφιλή επενδυτική τοποθέτηση. Πρίν αναλύσουμε περιληπτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ETF, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε συνοπτικά, τους λόγους που επιλέγουμε να τοποθετηθούμε επενδυτικά στο συγκεκριμένο προϊόν. Καταρχήν, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο χάλυβας αποτελεί το βασικό συστατικό για σχεδόν όλο το φάσμα της βαριάς βιομηχανίας, ήτοι των υποδομών (γέφυρες, σιδηρόδρομοι, δρόμοι), της οικοδομής, των εμπορικών κατασκευών, των συσκευών και φυσικά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Προφανώς στο σημείο αυτό, είναι εύλογο ο κάθε εν δυνάμει επενδυτής, να αναρωτηθεί, γιατί εφόσον πρόκειται για ένα τόσο βασικό εμπόρευμα, δεν αποτελεί συχνή επενδυτική επιλογή. Ο βασικός λόγος, είναι ότι η ζήτηση για τον χάλυβα είναι εξαιρετικά μεταβαλλόμενη, αφού προφανώς και εξαρτάται απόλυτα από την διεθνή οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, σε εποχές που κυριαρχεί η έντονη ύφεση, η ζήτηση για χάλυβα μειώνεται δραστικά και αντίστροφα (η κυκλικότητα του χάλυβα, φαίνεται και από το beta που παρουσιάζει ο κλάδος του, το οποίο είναι 1,42, σε σχέση με το αντίστοιχο ορόσημο του S&P 500, ήτοι στις ‘καλές’ εποχές, οι μετοχές του κλάδου του χάλυβα σημειώνουν μεγαλύτερη αύξηση από τον μέσο όρο του S&P 500  κατά 42% και αντίστροφα). Όμως, η κυκλικότητα του χάλυβα, ειδικά τα τελευταία χρόνια δεν σταματάει εδώ: Οι παραγωγοί του χάλυβα πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν (α) πολύ υψηλά κόστη για τις πρώτες ύλες παρασκεύης σε συνδυασμό και με τη διαρκώς αυξανόμενη μεταβλητότητα της βασικής πρώτης ύλης, ήτοι των σιδηρομεταλλευμάτων, που πλέον η τιμολόγησή τους, γίνεται όχι σε ετήσια βάση αλλά σε μηνιαία (β) μεγάλος ανταγωνισμός (γ)μεγαλύτερη μεταβλητότητα της προσφοράς, καθώς πλέον οι παραγωγοί χάλυβα είναι πρόθυμοι να προσαρμόσουν την παραγωγή τους σε συγκεκριμένα επίπεδα, σε αντίθεση με το παρελθόν. Παρά ταύτα, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι να επενδύσουμε στον χάλυβα, διότι είναι δεδομένο ότι η ζήτηση από τις αναδυόμενες οικονομίες μακροπρόθεσμα θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ συγχρόνως και η σημαντική έλλειψη νέας παραγωγής σιδηρομεταλλευμάτων είναι προφανές ότι θα ‘στηρίξει’ την τιμή του χάλυβα. Ας σκεφθούμε, ότι η το ήμισυ της παγκόσμιας κατανάλωσης χάλυβα ανήκει στην Κίνα. Θεωρούμε, ότι τα επόμενα χρόνια, η ζήτηση χάλυβα θα αυξηθεί κυρίως από τις αναδυόμενες οικονομίες, αλλά και από τις ανεπτυγμένες. Τα τρία ETF (ΔΑΚ) που έχουμε επιλέξει είναι:

 

  • SLX: Το SLX (NYSE:SLX), είναι ένα ETF που απoτελεί από το 2006 (όταν και εισήχθηκε στο NYSE) την μεγαλύτερη και την περισσότερο φθηνή (από πλευράς κόστους διαχείρισης), επενδυτική επιλογή. Επιπλέον, αποτελεί και την πιο ‘αυθεντική’, καθαρή τοποθέτηση σε χάλυβα, καθώς είναι ένα ETF που επενδύει μόλις σε 26 μετοχές (εκ των οποίων το 64% είναι διεθνείς), οι οποίες αντιστοιχούν σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή χάλυβα.

  • PSTL: To PSTL (NYSE:PSTL) είναι μία επίσης πολύ ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή, που όμως σε αντίθεση με το προαναφερθέν SLX, είναι πολύ λιγότερο ‘συγκεντρωτικό’, ήτοι επενδύει σε υπερδιπλάσιες μετοχές (62) από το το SLX. Παρά ταύτα, επειδή οι επενδύσεις παραμένουν επιλεκτικά συγκεντρωμένες σε μετοχές σ’όλον τον κόσμο (το 89% των μετοχών είναι διεθνείς και αντικατοπτρίζουν εταιρείες παραγωγής χάλυβα), η συσχέτιση της απόδοσης του PSTL με το SLX, είναι 95%! Έχει όμως έξοδα διαχείρισης πολύ μεγαλύτερα από το SLV , αγγίζοντας το 0,75%.

 

  • ΧΜΕ: Τo ΧΜΕ (NYSE:ΧΜΕ), αποτελεί μία αρκετά διαφορετική επιλογή σε σχέση με τα δύο προαναφερθέντα (PSTL,SLX). Πιο συγκεκριμένα, επενδύει α)μόνο σε εταιρίες που εδρεύουν στις Η.Π.Α. σε αντίθεση με το ‘διεθνή’ χαρακτήρα των προηγουμένων, ενώ συγχρόνως (και) εξαιτίας του γεγονότος αυτού, δεν επενδύει αποκλειστικά σε χάλυβα. Αναλυτικότερα, το XME επενδύει σε εταιρίες παραγωγής χάλυβα κατά 30%, σε εταιρείες εκμετάλλευσης ορυχείων διάφορων μεταλλευμάτων κατά 21%, σε εταιρίες παραγωγής χρυσού κατά 12%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι κατανεμημένο σε εταιρίες χαλκού, διάφορων πολύτιμων μετάλλων και αλουμινίου. Το θεωρούμε ως μία καλή επενδυτική εναλλακτική σε σχέση με τα 2 ανταγωνιστικά του, που είναι αμιγείς τοποθετήσεις σε χάλυβα, ειδικά στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής προτιμάει ένα περισσότερο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε πολύτιμα μέταλλα.Το κόστος διαχείρισης είναι μόλις 0,35%.