Η αλήθεια για την Lehman Brothers

 

Με αφορμή τη σύγχυση που επιχειρείται να δημιουργηθεί, σχετικά με την πτωχευμένη Lehman Brothers, ο ΣΜΕΧΑ προβαίνει σε ορισμένες αναγκαίες διευκρινίσεις, για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

 

Σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή σήμερα ο κύριος Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών είπε ότι η Lehman Brothers είναι χρηματιστηριακή εταιρία. Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας σε σχέση με αυτό και άλλα λεγόμενα έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Η Lehman Brothers είναι μια επενδυτική Τράπεζα με έδρα την Αμερική και ευρωπαϊκή έδρα το Λονδίνο.
2. Η Lehman Brothers είναι Τράπεζα – βασικός διαπραγματευτής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (Primary Dealer), εγκεκριμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Οργανισμό Δημοσίου Χρέους της Κυβέρνησης (ΟΔΗΧ). Συμμετείχε στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος που γίνονται δεκτές και μάλιστα μετά από έλεγχο μόνο Τράπεζες και όχι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.
3. Από πληροφορίες που είχαμε μέχρι σήμερα, προϊόντα της Lehman Brothers πωλούνταν από κάποιες ελληνικές τράπεζες και όχι από ελληνικές ΑΧΕΠΕΥ.
4. Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι οι χρηματιστηριακές εταιρίες, Τραπεζικές ή ιδιωτικές, έχουν τα χρήματα και τίτλους των πελατών τους χωριστά από τα δικά τους. Κάθε λογαριασμός ΑΧΕΠΕΥ εγγυάται από το Συνεγγυητικό μέχρι 30.000 €, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για απεριόριστο ποσό τίτλων και χρημάτων αφού οι επενδυτές έχουν πλέον πάντα στο Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου τους τίτλους τους (που μπορούν να το ελέγξουν εύκολα οποτεδήποτε) και στις Τράπεζες τις καταθέσεις τους σε ξεχωριστό λογαριασμό πελατών.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2008