Το νέο περιβάλλον μετά την Mifid

 

Η νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η εφαρμογή της MIFID στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πρέπει να προβληματίσει την Κυβέρνηση, τα κόμματα και όλους τους φορείς που εμπλέκονται στα θέματα της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

 

Από 1/11/2007, με τον Ν. 3606/2007 που αποτελεί ακριβή εφαρμογή της Οδηγίας MiFID (2004/39/ΕΚ), οι συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο του κόσμου ή ακόμα σε ιδιωτικές πλατφόρμες διεθνών τραπεζών ή και χρηματιστηριακών εταιρειών.

Έχουμε δει τους τελευταίους δύο μήνες σημαντικές διεθνείς επενδυτικές τράπεζες να έχουν γίνει μέλη εξ αποστάσεως (remote members) στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι γνωστό ότι αυτές οι διεθνείς επενδυτικές τράπεζες συμμετέχουν στις νέες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης μετοχών που δημιουργούνται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Διαφαίνεται καθαρά ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ένα σημαντικό μέρος συναλλαγών, που αυτήν την στιγμή γίνεται στην ελληνική αγορά, θα μεταφερθεί σ’ αυτές τις διεθνείς πλατφόρμες συναλλαγών, δεδομένου ότι το 70% των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήδη γίνεται από το εξωτερικό.

Αν θέλουμε να παραμείνει το Χρηματιστήριο Αθηνών ένα ισχυρό ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, το οποίο θα αποτελεί (εκτός από τα άλλα πλεονεκτήματα απασχόλησης, φορολογητέου εισοδήματος, κλπ) μια σημαντική ανεξάρτητη πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα πρέπει το Χρηματιστήριο Αθηνών να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί αυτές τις πλατφόρμες με ίσους όρους.

Επομένως, κρίνεται επιτακτική και αναγκαία η κατάργηση του φόρου επί των συναλλαγών 0,15%.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι στο Βέλγιο και στην Ρωσία, όπου εφαρμόζονται ανάλογοι φόροι, η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών τους ήδη διαπραγματεύονται μακριά από τη χώρα τους.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008