“Μητρώο Ειδικών Επενδυτών”

Απόφαση Ε.Κ. 4/460/10.1.08  “Μητρώο Ειδικών Επενδυτών”  (ΦΕΚ 97/Β/25.1.08)