Αλέξανδρος Μωραϊτάκης: Η ανάπτυξη μέσω του Χρηματιστηρίου

Άρθρο του Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου Nuntius ΑΧΕΠΕΥ, τέως Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Πιστοποιημένου Αναλυτή Αγορών, Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων και Συμβούλου Επενδύσεων


“Είναι πλέον κοινά παραδεκτό πως η έξοδος της Ελλάδας απο την κρίση θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη αυτή όμως, προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, θεσμικών μέτρων χωρίς δημοσιονομικό κόστος όπως έχουμε γράψει στο παρελθόν, την εξεύρεση και άντληση κεφαλαίων έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν και να τρέξουν επενδύσεις. Με δεδομένη ωστόσο την μειωμένη παρεχόμενη ρευστότητα τόσο στο εγχώριο όσο και στο Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη, η μόνη πραγματική εναλλακτική και ταυτόχρονα άμεσα ρεαλιστική πρόταση είναι η άντληση και προσέλκυση κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου με κατάλληλα κίνητρα.


Στις μέρες μας συντελούνται σημαντικές αλαγές, οι οποίες περιορίζουν τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια στην Ευρώπη. Η συνεχόμενα αυξανόμενη τάση που θέλει σημαντικά κεφάλαια να μεταφέρονται κυρίως προς την Ασία αλλά και η αυξανόμενη αβεβαιότητα η οποία «αναγκάζει» σημαντικά funds να στρέφονται σε πιο ασφαλείς και μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις θα έχει αντίκτυπο και στη χώρα μας καθώς πλέον ο ανταγωνισμός για άντληση κεφαλαίων απο τις επιχειρήσεις μας θα είναι ολοένα και μεγαλύτερος ειδικότερα όσο η ύφεση συνεχίζει να σφίγγει τη θηλιά στους εγχώριους επιχειρηματίες.
Λύση σε αυτό το ζήτημα καλούνται να δώσουν δημιουργικές και ταυτόχρονα ρεαλιστικές πολιτικές, οι οποίες θα αναβαθμίσουν τη χώρα μας σε τέτοιο βαθμό που θα προσκαλεί και θα «προκαλεί» τη μεταφορά πόρων στην Ελλάδα. Ο άξονας που θα πρέπει να κινηθούν αυτές οι εξυπνες δημιουργικές πολιτικές θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους:
1. Το επενδυτικό περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να ρίχνει το βάρος στη ραχοκοκκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή, εξυπηρετώντας την προσέλκυση κεφαλαίων. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος ώστε το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέψει το βλέμμα του στη χώρα μας. 
2. Ο επαναπατρισμός κεφαλαίων και η επένδυσή τους σε άλλους παραγωγικούς τομείς της χώρας θα πρέπει επιπλέον να αποτελεί βασική προτεραιότητα μας. Ο αυξημένος κίνδυνος που έχουν επισημάνει οι κεφαλαιούχοι καθώς και ο φόβος της υψηλής φορολόγησης κεφαλαίων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους επενδυτές. 
Ακόμα ένας βασικός άξονας στον οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων, κατά τα πρότυπα αντιστοίχων συστημάτων που ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες χώρες. Έχει υπολογιστεί ότι ο επαναπατρισμός κεφαλαίων και η επένδυση €5 δις – ποσό που αποτελεί το 10% των κεφαλαίων που εξήχθησαν – μέσα στα δύο επόμενα χρόνια θα αποτελούσε σημαντική ένεση για την αγορά και θα άνοιγε τον δρόμο για επιπλέον επενδύσεις απο το εξωτερικό.Επιπλέον, η εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής θα έδινε την αίσθηση στους πολίτες ότι συμβάλουν ενεργά στην έξοδο της χώρας απο την κρίση. Άλλωστε υπάρχει χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας όπου το διεθνές επενδυτικό κοινό ενεργοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία μέσω σημαντικών προγραμμάτων τα οποία ενίσχυσαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, μέσω δύο προγραμμάτων και σε μια περίοδο μόλις 12 ετών (1995 – 2007) ένα ποσό που έφτασε τα €12 δις περίπου διοχετεύτηκε στην αγορά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, αυξάνοντας τη ρευστότητα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος άντλησης κεφαλαίων για το κομμάτι εκείνο της αγοράς που παραδοσιακά αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Τα φορολογικά κίνητρα είναι διαθέσιμα μέσω των παρακάτω:
1. Venture Capital Trust Schemes:Τα Venture Capital Trusts (VTC’s) είναι επενδυτικά σχήματα εισηγμένα στην αγορά του London Stock Exchange, τα οποία και διαχειρίζονται άνθρωποι με εμπειρία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά τα σχήματα ενισχύουν τους ιδιώτες επενδυτές να ρίξουν ζεστό χρήμα στην αγορά, επενδύοντας σε επιχειρήσεις υψηλού κυρίως κινδύνου. Η διασπορά κινδύνου επιτυγχάνεται μέσα απο ένα πλήθος εταιριών. Κάποιες θα πάνε πολύ καλά ενώ κάποιες όχι. Τα φορολογικά κίνητρα αυτής της επένδυσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απαλλαγή απο το φόρο υπεραξίας, φόρο εισοδήματος και φορολόγηση μερισμάτων, κάτι που σε κάθε περίπτωση λειτουργεί αντισταθμιστικά σε σχέση με το αυξημένο κίνδυνο της επένδυσης. 
Τα VTC’s που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, έχουν την υποχρέωση να επενδύουν τουλάχιστον το 70% των κεφαλαίων που αντλούν σε νέες εκδόσεις μη εισηγμένων μετοχών. Το φορολογικό καθεστώς διευκολύνει την μακροχρόνια παραμονή των εργαζομένων στις εταιρίες, οι οποίες επιπλέον ωφελούνται και απο την τεχνογνωσία και την εμπειρία των διαχειριστών. 
Παρόμοια φορολογικά κίνητρα υπάρχουν στην αυστηρή φορολογικά και δημοσιονομικά Γερμανία για επενδύσεις σε συγκεκριμένους κλάδους όπως ενέργεια και ναυτιλία.
2. Enterprise Investment Schemes:Τα συγκεκριμένα σχήματα παρέχουν φοροελαφρύνσεις στο φόρο εισοδήματος και υπεραξίας για ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρίες χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης. Αυτές οι ελαφρύνσεις δίνονται σε περιπτώσεις επένδυσης σε νεοεκδοθείσες μετοχές. Χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος είναι πως τα τελευταία 15 χρόνια περισσότερες απο 15,000 εταιρίες άντλησαν κεφάλαια μέσω του Προγράμματος. 
Αξία έχει επίσης να αναφερθεί πως το κόστος για το δημόσιο της Μ. Βρετανίας, απο τη μείωση εσόδων λόγω των φοροελαφρύνσεων είναι σημαντικά χαμηλότερο απο τα επιτευχθέντα οφέλη. 
Για την Ελλάδα, είναι προφανές πως η προσέγγιση που θα πρέπει να εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην δύσκολη πραγματικότητα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η σχέση κόστος – οφέλους μιας τέτοιας δημιουργικής πολιτικής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποτελεσματική και θετική”

Πηγή: Real.gr