ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρουσίαση συνοπτικά επιλογών και προτάσεων για το 2011, όσον αφορά σε εταιρείες που εδρεύουν, δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη και διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια της Ευρωζώνης,

Κάνοντας κλικ εδώ, λαμβάνετε προς χρήση της εταιρίας σας την παρουσίαση σε αρχείο word, με συνημμένη την Αποποίηση Ευθύνης Επενδυτικής Ενημέρωσης.