ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ/ΟΜΟΛΟΓΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ  & ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΕΠ & 10ΕΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.