“Λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων και διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 3/403/8.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”