“Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”

“Διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”

“Λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 3/403/8.11.2006”

“Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλλαγών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χώρες μέλη της FATF και μη συνεργαζόμενες χώρες”

“Διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στοάρθρο 13 του ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”

“Εξόφληση από τους χρηματιστηριακούς παραγγελείς έναντι των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών του τιμήματος συναλλαγών τοις μετρητοίς στην Αγορά αξιών του Χ.Α. και άλλα θέματα για την εφαρμογή της απόφασης 2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”